Metall

Art Fashion & Headpiece: FARYS
Photo: Daniel Koebe
Retusche: Sven Pawlowlowski
Hair & Make-up: Ilias Katrantzidis